Лого

Документа

Odluka o štrajku upozorenja 13.11.2023.
Преузми
Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Преузми
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о високом образовању
Преузми
ЗАКОН о основном образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о предшколском васпитању и образовању
Преузми
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Преузми
ЗАКОН о раду
Преузми
ЗАКОН о средњем образовању и васпитању
Преузми
Закон о основама система образовања и васпитања
Преузми
Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години
Преузми