Logo

O nama

O nama

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine deluje od 1997. godine, a dugogodišnja ideja o formiranju sindikata na teritoriji čitave Srbije formalno se realizuje 2015. godine kada je osnovan Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije.

Trenutno naše članstvo dolazi iz školskih uprava širom zemlje.

Naši članovi su zaposleni u predškolsim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

NSPRS se od svog osnivanja zalaže za modernu, profesionalnu strukturu kao što su organizovani sindikati u demokratskim zemljama. Mi smo orijentisani na pružanje direktne stručne podrške našim članovima uz podsticajno okruženje za participaciju u odlučivanju i aktivnostima sindikata.

Uvereni smo da je sindikalno organizovanje neophodno ne samo za ostvarivanje radnih prava zaposlenih u obrazovanju, već i za uspeh obrazovanja i društva u celini. Obrazovanje je generator znanja i vrednosti društva u kome živimo, a zaposleni u prosveti brinu se o generacijama koje će tu budućnost stvarati.

Svako ima pravo da obrazuje i da stupi u sindikate radi zaštite svojih interesa

OPŠTA DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVEKA, Član 23.

(Generalna skupština UN, 10. decembra 1948. godine)

O nama