Лого

Најчешће постављена питања

Пронађи питање

Питања

Најчешће постављена питања

ДА!

„Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то:

за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз; „

Закон о раду, Члан 118

Уколико је ово Ваше право угрожено контактирајте нас.

Рад „преко норме“ часова у основној и средњој школи мора да буде плаћен. Норма се утврђује у складу са Правилницима о педагошкој норми у основној, и средњој школи.

Норма се израчунава на основу броја часова на недељном, односно годишњем нивоу, и изражена је у процентима.

Сваки проценат, од 1 до максимално 30 преко 100 процената мора бити адекватно плаћен на основу Решења о преконормном раду и евидентиран на исплатном листићу сваког месеца.

За више детаља можете нас контактирати.

У случају предшколског васпитања послодавац није Министарство надлежно за просвету, већ локална самоуправа – град или општина. Колективни уговор који се односи на средњу и основну школу се не примењује у предшколском васпитању, већ је потребно са послодавцем – локалном самоуправом склопити посебан колективни уговор.

Пример успешног колективног преговарања можете пронаћи на нашем сајту у одељку Наше победе.

Анексом колективног уговора у просвети из новембра 2022 утврђено је право на јубиларну награду за 40 година радног стажа.

Анекс колективног уговора објављен је 4. новембра 2022. у Службеном гласнику 123/2022 и у њему је наведено да одредбе ступају наснагу 8 дана по објављивању.

Сви који 40 година радног стажа пуне после 12. новембра 2022. имају право на јубиларну награду.

Члан 31 став 2 ПКУ гласи:

„Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30, 35 или 40 година рада оствареног у радном односу.“

Анекс колективног уговора није у потпуности прецизан за оне који су 40 година напунили током 2022. године, а пре 12. новембра. Очекујемо тумачење Министарства Просвете по овом питању.

Нажалост колективним уговором није предвиђено да они који су запослени у просвети, а 40 година стажа су напунили ранијих година добију ову награду.

НСПРС бескомпромисно штити своје чланове од сваког облика насиља и мобинга на радном месту.

Брзу реакцију и комуникацију са свим релевантним актерима реализију регионални представници синдиката.

Сваком нашем члану у случају насиља и мобинга на радном месту на располагању је искусан и специјализован правни и адвокатски тим.

НСПРС има посебан програм погодности за сваког члана синдиката.

Неке од тих погодности су:

  • Радно – правна заштита
  • Осигурање од незгода
  • My world картице за остваривање попуста у земљи и иностранству
  • Једнократна солидарна давања
  • Бескаматне позајмице и отпреминине члановима Синдикалног солидарног фонда
  • Повољне аранжмане за одмор у земљи

Више информација можете пронаћи на нашој страници – Погодности за чланове

Нисте добили жељени одговор?