Лого

Погодности за чланове

Пронађи погодност

Погодности

Погодности за чланове

НСПРС је познат као синдикат који пружа врхунску радно-правну заштиту својим чланицама и члановима.

Осим правне помоћи и савета за чланове синдиката, Независни синдикат просветних радника Србије има мрежу адвоката у читавој земљи, који су експерти за радно-правну заштиту и у најкраћем року реагују када је то потребно.

Сваки наш члан осигуран је у следећим случајевима:

Прелом костију – премија 10.000,00 РСД
Теже болести -премија 50.000,00 РСД

Хируршке интервенције – премија 50.000,00 РСД

Смрт услед незгоде – премија 100.000,00 РСД
Трајни инвалидитет – премија 200.000,00 РСД

Премије су за 2022/23 годину реализоване кроз колективно осигуравање код Сава осигурања

НСПРС је за све своје чланице и чланове обезбедио електронске картице за попусте у сарадњи са My world компанијом. Повраћај новца од куповине на рачун помоћу скенирања рачуна, куповине ваучера и додатних попуста омогућено је за велики број продавница и услужних делатности у земљи и иностранству.

За све додатне информације о картицама за попусте пишите нам на pogodnosti@nsprs.org

За чланове који издвајају пуну чланарину НСПРС је предвидео појединачна солидарна давања из својих средстава:

 • једнократна помоћ за полазак детета у основну школу, у висини 20% од
  просечне нето зараде у Републици Србији,
 • једнократна материјална помоћ у случају смрти радника, односно члана
  уже породице (брачни/ванбрачни друг и деца) у висини 20% од просечне
  месечне нето зараде,
 • једнократна помоћ за боловање дуже од месец дана, а краће од три
  месеца, у континуитету услед повреде, операције или друге болести у висини
  10% од просечне нето зараде,
 • Пригодан новогодишњи пакетић за децу чланова Синдиката до 15-те
  године живота
 • Једнократна награда или поклон поводом Дана жена за сваку жену,
  члана Синдиката

Наш синдикат је јединствен и по томе што је оснивач свог Синдикалног солидарног фонда.

Свака чланица и члан НСПРС може постати и члан Синдикалног солидарног фонда.

Чланарина у Синдикалном солидарном фонду је 0,4% од нето зараде.

Материјалне погодности које остварују само чланови Синдикалног солидарног фонда:

 • позајмице у висини од максимално 50.000 динара по позајмици, коју
  могу да врате у највише 8 месечних рата. Прва позајмица одобрава се
  бескаматно, а свака следећа се враћа са каматом, у висини референтне
  каматне стопе НБС за период отплате,
 • отпремнине приликом одласка у пензију у висини уплаћених средстава у
  ССФ увећаних за камату у годинама у којима члан ССФ није користио
  позајмице,
 • отпремнине услед проглашења технолошким вишком члана ССФ у висини
  уплаћених средстава на рачун ССФ,
 • остала давања у складу са Правилником ССФ-а

Посебну пажњу НСПРС обраћа на квалитетне и повољне аранжмане за одмор за своје чланове.

За све резервације, додатне информације и могуће попусте које можете остварити путем ваучера или на други начин контактирајте нас на електронску пошту: rezervacijensprs@gmail.com

Тренутно актуелне понуде:

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА ВИЛУ ОСМЕХ ЈЕ ПЛАЋАЊЕ АРАНЖМАНА НА 12 МЕСЕЧНИХ РАТА
Бања Ждрело идеална је за дводневне и тродневне екскурзије колектива школа (20 и више путника).

За све додатне информације и могуће попусте које можете остварити путем ваучера или на други начин контактирајте нас на електронску пошту: rezervacijensprs@gmail.com