Лого

Коначно синдикат!

Добро дошли

Претражите правне прописе – закони, правилници, стручна упутства

Наше победе

Како смо се борили и изборили за права просветних радника

Углед и част просветних радника – Правда коначно стигла!

Бранимо углед и достојанство, прво кроз наплату неисплаћених надокнада, а онда и против увреда па макар и од Министра просвете.

Прочитај више

Године које (ни)су појели путни трошкови

Боримо се и кад други одустану. Fortis fortuna adiuvat!

Прочитај више

Епилог синдикалне борбе у Сенти

Путни трошак за све - тужба, протест, пресуда, штрајк упозорења, победа!

Прочитај више

Колективни уговор у Предшколској установи у Сомбору

Запослени у предшколским установама заслужују добар колективни уговор са локалном самоуправом.

Прочитај више

Желите да постанете члан НСПРС

Најчешће претраживана документа

Документа за слободно преузимање

Odluka o štrajku upozorenja 13.11.2023.
Преузми
Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Преузми
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о високом образовању
Преузми
ЗАКОН о основном образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о предшколском васпитању и образовању
Преузми
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Преузми
ЗАКОН о раду
Преузми
ЗАКОН о средњем образовању и васпитању
Преузми
Закон о основама система образовања и васпитања
Преузми
Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години
Преузми

Питања

Најчешће постављена питања

ДА!

„Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то:

за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз; „

Закон о раду, Члан 118

Уколико је ово Ваше право угрожено контактирајте нас.

Рад „преко норме“ часова у основној и средњој школи мора да буде плаћен. Норма се утврђује у складу са Правилницима о педагошкој норми у основној, и средњој школи.

Норма се израчунава на основу броја часова на недељном, односно годишњем нивоу, и изражена је у процентима.

Сваки проценат, од 1 до максимално 30 преко 100 процената мора бити адекватно плаћен на основу Решења о преконормном раду и евидентиран на исплатном листићу сваког месеца.

За више детаља можете нас контактирати.

У случају предшколског васпитања послодавац није Министарство надлежно за просвету, већ локална самоуправа – град или општина. Колективни уговор који се односи на средњу и основну школу се не примењује у предшколском васпитању, већ је потребно са послодавцем – локалном самоуправом склопити посебан колективни уговор.

Пример успешног колективног преговарања можете пронаћи на нашем сајту у одељку Наше победе.

Анексом колективног уговора у просвети из новембра 2022 утврђено је право на јубиларну награду за 40 година радног стажа.

Анекс колективног уговора објављен је 4. новембра 2022. у Службеном гласнику 123/2022 и у њему је наведено да одредбе ступају наснагу 8 дана по објављивању.

Сви који 40 година радног стажа пуне после 12. новембра 2022. имају право на јубиларну награду.

Члан 31 став 2 ПКУ гласи:

„Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30, 35 или 40 година рада оствареног у радном односу.“

Анекс колективног уговора није у потпуности прецизан за оне који су 40 година напунили током 2022. године, а пре 12. новембра. Очекујемо тумачење Министарства Просвете по овом питању.

Нажалост колективним уговором није предвиђено да они који су запослени у просвети, а 40 година стажа су напунили ранијих година добију ову награду.

НСПРС бескомпромисно штити своје чланове од сваког облика насиља и мобинга на радном месту.

Брзу реакцију и комуникацију са свим релевантним актерима реализију регионални представници синдиката.

Сваком нашем члану у случају насиља и мобинга на радном месту на располагању је искусан и специјализован правни и адвокатски тим.

Učinite deci umesto cecama, micama i breskvicama

Širom Srbije postoje vrtići i jaslice u kojima ne postoji adekvatna klimatizacija prostora u kojem borave deca i zaposleni. Apelujemo na nadležne organe, a to su pre svega lokalne samouprave, da hitno klimatizuju sve prostore za boravak najmlađih sugrađana i onih koji brinu o njima.

816
јул 12, 2024

Утврдити критеријуме за пријем у радни однос!

НСПРС у потпуности подржава иницијативу за измену Закона о основама система образовања и васпитања и дефинисање критеријума за пријем у радни однос

Прочитај више

Новогодишња (Светосавска) новчана награда за све запослене у основним и средњим школама

Након година игнорисања овог права запослених, као и гласног ћутања руководства "репрезентативних" синдиката, одлучили смо да нешто предузмемо!

Прочитај више

Нов начин обрачуна плата у просвети

Суштина НСПРС предлога новог обрачуна плата у просвети је да се за основицу узме минимална зарада прописана од стране државне владе. Тако основна плата ни за једну категорију запослених не би могла да буде нижа од “минималца”.

Прочитај више

Сарадња – Солидарност – Победа

19. јуна 2021. године Синдикат лекара и фармацеута, Војни синдикат Србије и Независни синдикат просветних радника Војводине потписали су у Зрењанину Споразум о сарадњи и будућем заједничком деловању

Прочитај више

СТОП НАСИЉУ – ЗАХТЕВИ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независни синдикат просветних радника Србије (НСПРС) позива све запослене у просвети, родитеље и ученике на солидарност и подршку захтевима, због стања у друштву и школама, које се мора хитно и темељно мењати.

Прочитај више

Погодности за чланове

Погодности

Погодности за чланове

НСПРС је познат као синдикат који пружа врхунску радно-правну заштиту својим чланицама и члановима.

Осим правне помоћи и савета за чланове синдиката, Независни синдикат просветних радника Србије има мрежу адвоката у читавој земљи, који су експерти за радно-правну заштиту и у најкраћем року реагују када је то потребно.

Сваки наш члан осигуран је у следећим случајевима:

Прелом костију – премија 10.000,00 РСД
Теже болести -премија 50.000,00 РСД

Хируршке интервенције – премија 50.000,00 РСД

Смрт услед незгоде – премија 100.000,00 РСД
Трајни инвалидитет – премија 200.000,00 РСД

Премије су за 2022/23 годину реализоване кроз колективно осигуравање код Сава осигурања

НСПРС је за све своје чланице и чланове обезбедио електронске картице за попусте у сарадњи са My world компанијом. Повраћај новца од куповине на рачун помоћу скенирања рачуна, куповине ваучера и додатних попуста омогућено је за велики број продавница и услужних делатности у земљи и иностранству.

За све додатне информације о картицама за попусте пишите нам на pogodnosti@nsprs.org

За чланове који издвајају пуну чланарину НСПРС је предвидео појединачна солидарна давања из својих средстава:

 • једнократна помоћ за полазак детета у основну школу, у висини 20% од
  просечне нето зараде у Републици Србији,
 • једнократна материјална помоћ у случају смрти радника, односно члана
  уже породице (брачни/ванбрачни друг и деца) у висини 20% од просечне
  месечне нето зараде,
 • једнократна помоћ за боловање дуже од месец дана, а краће од три
  месеца, у континуитету услед повреде, операције или друге болести у висини
  10% од просечне нето зараде,
 • Пригодан новогодишњи пакетић за децу чланова Синдиката до 15-те
  године живота
 • Једнократна награда или поклон поводом Дана жена за сваку жену,
  члана Синдиката

Наш синдикат је јединствен и по томе што је оснивач свог Синдикалног солидарног фонда.

Свака чланица и члан НСПРС може постати и члан Синдикалног солидарног фонда.

Чланарина у Синдикалном солидарном фонду је 0,4% од нето зараде.

Материјалне погодности које остварују само чланови Синдикалног солидарног фонда:

 • позајмице у висини од максимално 50.000 динара по позајмици, коју
  могу да врате у највише 8 месечних рата. Прва позајмица одобрава се
  бескаматно, а свака следећа се враћа са каматом, у висини референтне
  каматне стопе НБС за период отплате,
 • отпремнине приликом одласка у пензију у висини уплаћених средстава у
  ССФ увећаних за камату у годинама у којима члан ССФ није користио
  позајмице,
 • отпремнине услед проглашења технолошким вишком члана ССФ у висини
  уплаћених средстава на рачун ССФ,
 • остала давања у складу са Правилником ССФ-а

Желите да нас контактирате