Logo

Konačno sindikat!

Dobro došli

Pretražite pravne propise – zakoni, pravilnici, stručna uputstva

Naše pobede

Kako smo se borili i izborili za prava prosvetnih radnika

Ugled i čast prosvetnih radnika – Pravda konačno stigla!

Branimo ugled i dostojanstvo, prvo kroz naplatu neisplaćenih nadoknada, a onda i protiv uvreda pa makar i od Ministra prosvete.

Pročitaj više

Godine koje (ni)su pojeli putni troškovi

Borimo se i kad drugi odustanu. Fortis fortuna adiuvat!

Pročitaj više

Epilog sindikalne borbe u Senti

Putni trošak za sve - tužba, protest, presuda, štrajk upozorenja, pobeda!

Pročitaj više

Kolektivni ugovor u Predškolskoj ustanovi u Somboru

Zaposleni u predškolskim ustanovama zaslužuju dobar kolektivni ugovor sa lokalnom samoupravom.

Pročitaj više

Želite da postanete član NSPRS

Najčešće pretraživana dokumenta

Dokumenta za slobodno preuzimanje

Odluka o štrajku upozorenja 13.11.2023.
Preuzmi
Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Preuzmi
PRAVILNIK o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
ZAKON o visokom obrazovanju
Preuzmi
ZAKON o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
ZAKON o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Preuzmi
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Preuzmi
ZAKON o radu
Preuzmi
ZAKON o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Preuzmi
Stručno uputstvo za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021 godini
Preuzmi

Pitanja

Najčešće postavljena pitanja

DA!

„Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz; „

Zakon o radu, Član 118

Ukoliko je ovo Vaše pravo ugroženo kontaktirajte nas.

Rad „preko norme“ časova u osnovnoj i srednjoj školi mora da bude plaćen. Norma se utvrđuje u skladu sa Pravilnicima o pedagoškoj normi u osnovnoj, i srednjoj školi.

Norma se izračunava na osnovu broja časova na nedeljnom, odnosno godišnjem nivou, i izražena je u procentima.

Svaki procenat, od 1 do maksimalno 30 preko 100 procenata mora biti adekvatno plaćen na osnovu Rešenja o prekonormnom radu i evidentiran na isplatnom listiću svakog meseca.

Za više detalja možete nas kontaktirati.

U slučaju predškolskog vaspitanja poslodavac nije Ministarstvo nadležno za prosvetu, već lokalna samouprava – grad ili opština. Kolektivni ugovor koji se odnosi na srednju i osnovnu školu se ne primenjuje u predškolskom vaspitanju, već je potrebno sa poslodavcem – lokalnom samoupravom sklopiti poseban kolektivni ugovor.

Primer uspešnog kolektivnog pregovaranja možete pronaći na našem sajtu u odeljku Naše pobede.

Aneksom kolektivnog ugovora u prosveti iz novembra 2022 utvrđeno je pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina radnog staža.

Aneks kolektivnog ugovora objavljen je 4. novembra 2022. u Službenom glasniku 123/2022 i u njemu je navedeno da odredbe stupaju nasnagu 8 dana po objavljivanju.

Svi koji 40 godina radnog staža pune posle 12. novembra 2022. imaju pravo na jubilarnu nagradu.

Član 31 stav 2 PKU glasi:

„Jubilarna nagrada isplaćuje se zaposlenom u godini kada navrši 10, 20, 30, 35 ili 40 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.“

Aneks kolektivnog ugovora nije u potpunosti precizan za one koji su 40 godina napunili tokom 2022. godine, a pre 12. novembra. Očekujemo tumačenje Ministarstva Prosvete po ovom pitanju.

Nažalost kolektivnim ugovorom nije predviđeno da oni koji su zaposleni u prosveti, a 40 godina staža su napunili ranijih godina dobiju ovu nagradu.

NSPRS beskompromisno štiti svoje članove od svakog oblika nasilja i mobinga na radnom mestu.

Brzu reakciju i komunikaciju sa svim relevantnim akterima realiziju regionalni predstavnici sindikata.

Svakom našem članu u slučaju nasilja i mobinga na radnom mestu na raspolaganju je iskusan i specijalizovan pravni i advokatski tim.

Najnovije vesti

Aktuelno

Potrebna je međunarodna zaštita nezavisnih sindikata u Srbiji

Sudbina rukovodstva Vojnog sindikata Srbije od strane aktuelne vlasti namenjana svakom njenom kritičaru i svakom nezavisnom sindikatu, zbog čega je neophodna međunarodna intervencija zarad njihove elementarne zaštite.

341
februar 28, 2024

Novogodišnja (Svetosavska) novčana nagrada za sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama

Nakon godina ignorisanja ovog prava zaposlenih, kao i glasnog ćutanja rukovodstva "reprezentativnih" sindikata, odlučili smo da nešto preduzmemo!

Pročitaj više

Utvrditi kriterijume za prijem u radni odnos!

NSPRS u potpunosti podržava inicijativu za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i definisanje kriterijuma za prijem u radni odnos

Pročitaj više

Saradnja – Solidarnost – Pobeda

19. juna 2021. godine Sindikat lekara i farmaceuta, Vojni sindikat Srbije i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine potpisali su u Zrenjaninu Sporazum o saradnji i budućem zajedničkom delovanju

Pročitaj više

STOP NASILJU – ZAHTEVI VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) poziva sve zaposlene u prosveti, roditelje i učenike na solidarnost i podršku zahtevima, zbog stanja u društvu i školama, koje se mora hitno i temeljno menjati.

Pročitaj više

UKIDANJE KOREKCIJE DO MINIMALCA – PLATNI RAZREDI

NAŠ OSNOVNI ZAHTEV JE: MINIMALNA OSNOVNA ZARADA = NAJNIŽI KOEFICIJENT * OSNOVICA ZARADE

Pročitaj više

Pogodnosti za članove

Pogodnosti

Pogodnosti za članove

NSPRS je poznat kao sindikat koji pruža vrhunsku radno-pravnu zaštitu svojim članicama i članovima.

Osim pravne pomoći i saveta za članove sindikata, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije ima mrežu advokata u čitavoj zemlji, koji su eksperti za radno-pravnu zaštitu i u najkraćem roku reaguju kada je to potrebno.

Svaki naš član osiguran je u sledećim slučajevima:

Prelom kostiju – premija 10.000,00 RSD
Teže bolesti -premija 30.000,00 RSD

Hirurške intervencije – premija 30.000,00 RSD

Smrt usled nezgode – premija 100.000,00 RSD
Trajni invaliditet – premija 200.000,00 RSD

Premije su za 2022/23 godinu realizovane kroz kolektivno osiguravanje kod Sava osiguranja

NSPRS je za sve svoje članice i članove obezbedio elektronske kartice za popuste u saradnji sa My world kompanijom. Povraćaj novca od kupovine na račun pomoću skeniranja računa, kupovine vaučera i dodatnih popusta omogućeno je za veliki broj prodavnica i uslužnih delatnosti u zemlji i inostranstvu.

Za sve dodatne informacije o karticama za popuste pišite nam na pogodnosti@nsprs.org

Za članove koji izdvajaju punu članarinu NSPRS je predvideo pojedinačna solidarna davanja iz svojih sredstava:

 • jednokratna pomoć za polazak deteta u osnovnu školu, u visini 20% od
  prosečne neto zarade u Republici Srbiji,
 • jednokratna materijalna pomoć u slučaju smrti radnika, odnosno člana
  uže porodice (bračni/vanbračni drug i deca) u visini 20% od prosečne
  mesečne neto zarade,
 • jednokratna pomoć za bolovanje duže od mesec dana, a kraće od tri
  meseca, u kontinuitetu usled povrede, operacije ili druge bolesti u visini
  10% od prosečne neto zarade,
 • Prigodan novogodišnji paketić za decu članova Sindikata do 15-te
  godine života
 • Jednokratna nagrada ili poklon povodom Dana žena za svaku ženu,
  člana Sindikata

Naš sindikat je jedinstven i po tome što je osnivač svog Sindikalnog solidarnog fonda.

Svaka članica i član NSPRS može postati i član Sindikalnog solidarnog fonda.

Članarina u Sindikalnom solidarnom fondu je 0,4% od neto zarade.

Materijalne pogodnosti koje ostvaruju samo članovi Sindikalnog solidarnog fonda:

 • pozajmice u visini od maksimalno 50.000 dinara po pozajmici, koju
  mogu da vrate u najviše 8 mesečnih rata. Prva pozajmica odobrava se
  beskamatno, a svaka sledeća se vraća sa kamatom, u visini referentne
  kamatne stope NBS za period otplate,
 • otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini uplaćenih sredstava u
  SSF uvećanih za kamatu u godinama u kojima član SSF nije koristio
  pozajmice,
 • otpremnine usled proglašenja tehnološkim viškom člana SSF u visini
  uplaćenih sredstava na račun SSF,
 • ostala davanja u skladu sa Pravilnikom SSF-a

Želite da nas kontaktirate