Logo

Podrška Vojnom sindikatu Srbije

690
januar 23, 2024

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) pruža podršku Vojnom sindikatu Srbije u nastojanjima da zaštiti pravo zaposlenih u vojsci na slobodno sindikalno organizovanje.

Aktuelna vlast se u sferi rada već duže vreme ponaša prema svom obrascu ponašanja u političkoj sferi, tako što pokušava da obesmisli svako sindikalno delovanje i solidarnu borbu radnika za svoja prava. Učestale pojave u tom obrascu ponašanja su korumpiranje sindikalnih rukovodilaca i formiranje fantomskih sindikata, a zatim postizanje besmislenih sporazuma s takvim „liderima“ i takvim „organizacijama“. Ako takvi pokušaji ne dovedu do totalne kontrole većine zaposlenih u državnom sektoru, vlast vrši pritisak na članove nezavisnih sindikata.

Sloboda sindikalnog udruživanja garantovana je Ustavom Republike Srbije, a svuda u razvijenom svetu sindikati su značajni činilac društva i partner u socijalnom dijalogu.

Pozivamo državne organe da prestanu s pritiscima na nezavisne sindikate i njihove članove, da poštuju Ustav i zakone, da obnove socijalni dijalog koji je u Srbiji upokojen tokom poslednjih deset godina, jer su to preduslovi za razvoj modernog i prosperitetnog društva.

Pozivamo zaposlene da ne nasedaju na perfidne postupke i propagandu totalitarne vlasti kojoj je u interesu da se radnici uopšte ne udružuju ili da se udružuju u sindikate koji su neuticajni i pod njenom kontrolom. Samo solidarni radnici u nezavisnim sindikalnim organizacijama mogu da zaštite i ostvare svoja ustavna i zakonska prava.

Podsećamo, juče je Vojni sindikat Srbije podneo krivičnu prijavu protiv potpukovnika M. M, komandanta jedne jedinice nivoa bataljona, zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja i sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja.