Logo

Pogodnosti za članove

Pronađi pogodnost

Pogodnosti

Pogodnosti za članove

NSPRS je poznat kao sindikat koji pruža vrhunsku radno-pravnu zaštitu svojim članicama i članovima.

Osim pravne pomoći i saveta za članove sindikata, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije ima mrežu advokata u čitavoj zemlji, koji su eksperti za radno-pravnu zaštitu i u najkraćem roku reaguju kada je to potrebno.

Svaki naš član osiguran je u sledećim slučajevima:

Prelom kostiju – premija 10.000,00 RSD
Teže bolesti -premija 50.000,00 RSD

Hirurške intervencije – premija 50.000,00 RSD

Smrt usled nezgode – premija 100.000,00 RSD
Trajni invaliditet – premija 200.000,00 RSD

Premije su za 2022/23 godinu realizovane kroz kolektivno osiguravanje kod Sava osiguranja

NSPRS je za sve svoje članice i članove obezbedio elektronske kartice za popuste u saradnji sa My world kompanijom. Povraćaj novca od kupovine na račun pomoću skeniranja računa, kupovine vaučera i dodatnih popusta omogućeno je za veliki broj prodavnica i uslužnih delatnosti u zemlji i inostranstvu.

Za sve dodatne informacije o karticama za popuste pišite nam na pogodnosti@nsprs.org

Za članove koji izdvajaju punu članarinu NSPRS je predvideo pojedinačna solidarna davanja iz svojih sredstava:

 • jednokratna pomoć za polazak deteta u osnovnu školu, u visini 20% od
  prosečne neto zarade u Republici Srbiji,
 • jednokratna materijalna pomoć u slučaju smrti radnika, odnosno člana
  uže porodice (bračni/vanbračni drug i deca) u visini 20% od prosečne
  mesečne neto zarade,
 • jednokratna pomoć za bolovanje duže od mesec dana, a kraće od tri
  meseca, u kontinuitetu usled povrede, operacije ili druge bolesti u visini
  10% od prosečne neto zarade,
 • Prigodan novogodišnji paketić za decu članova Sindikata do 15-te
  godine života
 • Jednokratna nagrada ili poklon povodom Dana žena za svaku ženu,
  člana Sindikata

Naš sindikat je jedinstven i po tome što je osnivač svog Sindikalnog solidarnog fonda.

Svaka članica i član NSPRS može postati i član Sindikalnog solidarnog fonda.

Članarina u Sindikalnom solidarnom fondu je 0,4% od neto zarade.

Materijalne pogodnosti koje ostvaruju samo članovi Sindikalnog solidarnog fonda:

 • pozajmice u visini od maksimalno 50.000 dinara po pozajmici, koju
  mogu da vrate u najviše 8 mesečnih rata. Prva pozajmica odobrava se
  beskamatno, a svaka sledeća se vraća sa kamatom, u visini referentne
  kamatne stope NBS za period otplate,
 • otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini uplaćenih sredstava u
  SSF uvećanih za kamatu u godinama u kojima član SSF nije koristio
  pozajmice,
 • otpremnine usled proglašenja tehnološkim viškom člana SSF u visini
  uplaćenih sredstava na račun SSF,
 • ostala davanja u skladu sa Pravilnikom SSF-a

Posebnu pažnju NSPRS obraća na kvalitetne i povoljne aranžmane za odmor za svoje članove.

Za sve rezervacije, dodatne informacije i moguće popuste koje možete ostvariti putem vaučera ili na drugi način kontaktirajte nas na elektronsku poštu: rezervacijensprs@gmail.com

Trenutno aktuelne ponude:

POSEBNA POGODNOST ZA VILU OSMEH JE PLAĆANJE ARANŽMANA NA 12 MESEČNIH RATA
Banja Ždrelo idealna je za dvodnevne i trodnevne ekskurzije kolektiva škola (20 i više putnika).

Za sve dodatne informacije i moguće popuste koje možete ostvariti putem vaučera ili na drugi način kontaktirajte nas na elektronsku poštu: rezervacijensprs@gmail.com