Logo

Predlog novog načina obračuna plata u prosveti

9.1 K
3 oktobra, 2023

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) izradio je predloge izmena i dopuna četiri zakona i jedne uredbe čijim bi se usvajanjem postiglo jednostavno i pravedno računanje zarada zaposlenih u prosveti, kao i pravo na štrajk koji podrazumeva i mogućnost potpune obustave rada.

Predlažu se izmene i dopune Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, kao i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Predloženim rešenjima osnovica za računanje plate u prosveti bi bila minimalna zarada u Republici Srbiji, a koeficienti bi se kretali od 1.05 za fizičkog radnika, do 2.30 za nastavnika sa sedmim stepenom stručnosti. Predlog sadrži i odredbu da se koeficijenti uvećavaju za 0.20 na ime regresa i toplog obroka zaposlenih. Primenom ovih predloga, fizički radnik u školi s punim radnim vremenom bi za oktobar 2023. godine dobio neto platu u iznosu od 50.600,00 dinara, a nastavnik 101.200,00 dinara.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) smatra da je predloženi način obračuna pravedan i u skladu s položajem koji prosveta treba da ima u društvu, i da je realan u pogledu trenutnih budžetskih mogućnosti. Predlog utvrđuje minimum plata koje se mogu smatrati dostojanstvenim za zaposlene u prosveti, a pruža mogućnost da one budu uvećane kroz socijalni dijalog, kada bude ponovo uspostavljen u Srbiji.

Predloženim izmenama zakona prosveta se briše sa spiska „delatnosti od javnog interesa“ kojima nije dozvoljena obustava rada. Minimum procesa rada se značajno umanjuje, čime se postiže mogućnost štrajka koji će biti ozbiljno sredstvo pritiska na poslodavca, a ne jalova rabota poput skraćenja časova sa 45 na 30 minuta, što dozvoljava postojeći propis.

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) će svoje predloge dostaviti ostalim sindikatima, Ministarstvu prosvete i poslaničkim grupama u Narodnoj skupštini.

Predlog izmena i dopuna propisa se može preuzeti ovde:
https://nsprs.org/dokumenta/predlog-izmena-i-dopuna-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja-zakona-o-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju-zakona-o-srednjem-obrazovanju-i-vaspitanju-zakona-o-strajku-i-uredbe-o-koefici/

Povezana vest:

Sindikati da prestanu s jalovom politikom i amaterskim ponašanjem