Logo

Naše pobede

Kako smo se borili i izborili za prava prosvetnih radnika

Ugled i čast prosvetnih radnika – Pravda konačno stigla!

Pre gotovo 5 godina naš Sindikat pokrenuo je prve postupke za isplatu nezakonito umanjene naknade zarade za godišnji odmor. Prve presude za 2014. godinu su odmah prošle na sudu i država je (na početku mandata Mladen Šarčevića) isplatila uskraćenu naknadu svim zaposlenima za pomenutu godinu.

Odmah nakon toga Sindikat zahteva plaćanje zakinute naknade za 2015. godinu. Iako je samo mesec dana ranije prihvatila da plati naknadu za 2014. godinu, Vlada Srbije tada odbija da isplati i 2015. godinu. Kada je postalo jasno da se do zakinutog novca može samo preko suda naša organizacija je za sve svoje članove organizovaola besplatnu pravnu zaštitu i pokriće svih troškova u sudskim sporovima. Prve prvostepene presude za 2015. godinu su došle brzo nakon toga.

Nakon presuda osnovnih sudova Apelacioni sud u Novom Sadu preinačuje presudu i donosi rešenje u korist škole. Istog dana kada je sud doneo takvu presudu tadašnji ministar Mladen Šarčević poslao je cirkularni mail svim ustanovama, a u dodatku maila prosleđena je i ova presuda, BEZ ZAŠTITE bilo kod ličnog podatka tužioca.

Poseban skandal je da je ta presuda stigla na adrese škola pre nego što ju je i tužioc dobio. Naravno, motiv je bio pritisak na ljude koji su se spremali za tužbe, ali i na one koji su do tada tužili.

Na tu presudu smo uložili zahtev za revizijski postupak pred Vrhovnim kasacionim sudom i on je nekoliko meseci kasnije oborio presudu Apelacije iz Novog Sada i doneo konačnu odluku u tim sporovima. Koleginica koja je prva pokrenula postupak preko Sindikata, kao i svi ostali zaposleni koji su tužili (osim ljudi u Šapcu, ali to je posebna priča) dobili su zakinuti novac.

Odmah nakon što je Mladen Šarčević (bez zaštite podataka) poslao presudu školama, Sindikat je pokrenuo postupak pred Poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti i nadležni organ je u otvorenom postupku utvrdio NEZAKONITO postupanje Mladena Šarčevića i ministarstva prosvete. Dobijeno rešenje Poverenika bio je osnov za tužbu za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti i taj postupak je ovih dana okončan. Koleginica koja je postupak pokrenula dobila je izvršnu presudu u svoju korist.

Ova priča je samo jedna u nizu iz koje je jasno da se organizovano i planski može do rezultata.

Dušan Kokot

Godine koje (ni)su pojeli putni troškovi

Borimo se i kad drugi odustanu. Fortis fortuna adiuvat!

Pročitaj više

Epilog sindikalne borbe u Senti

Putni trošak za sve - tužba, protest, presuda, štrajk upozorenja, pobeda!

Pročitaj više

Kolektivni ugovor u Predškolskoj ustanovi u Somboru

Zaposleni u predškolskim ustanovama zaslužuju dobar kolektivni ugovor sa lokalnom samoupravom.

Pročitaj više