Лого

Наши подухвати

Нов начин обрачуна плата у просвети

Независни синдикат просветних радника Србије (НСПРС) израдио је предлоге измена и допуна четири закона и једне уредбе чијим би се усвајањем постигло једноставно и праведно рачунање плата запослених у просвети.

Суштина НСПРС предлога новог обрачуна плата у просвети је да се за основицу узме минимална зарада прописана од стране државне владе. Тако основна плата ни за једну категорију запослених не би могла да буде нижа од “минималца”.

Kоефицијенти би се кретали од 1.05 за неквалификованог физичког радника до 2.30 за наставника са седмим степеном стручности. Предлог садржи и одредбу да се коефицијенти увећавају за 0.20 на име регреса и топлог оброка запослених. Увећања плате по другим основама (на пример старешинство, стаж и слично) се затим додају на основну плату. То значи да би и најнижа плата у просвети увек била виша од државног минималца, а односи међу платама логични и константни.

Плате у јануару 2024. године на основу предлога НСПРС би биле следеће:

Најчешће месечне плате у просвети према предлогу НСПРС би биле:

  • Наставник са 15 година радног стажа и одељенским старешинством – 140.433,00 динара
  • Административни радник са 15 година радног стажа – 84.200,00 динара
  • Спремачица са 15 година радног стажа – 68.300,00 динара

Предложени начин обрачуна је праведан, у складу је с положајем који просвета треба да има у друштву, а реалан је у погледу тренутних буџетских могућности. Предлог утврђује минимум плата које се могу сматрати достојанственим за запослене у просвети, а пружа могућност да оне буду додатно увећане кроз социјални дијалог, када буде поново успостављен у Србији.

Повећање плата и извесност њиховог реалног раста је један од неопходних услова да се преокрене погубни тренд незаинтересованости младих за рад у просвети.

Утврдити критеријуме за пријем у радни однос!

НСПРС у потпуности подржава иницијативу за измену Закона о основама система образовања и васпитања и дефинисање критеријума за пријем у радни однос

Прочитај више

Новогодишња (Светосавска) новчана награда за све запослене у основним и средњим школама

Након година игнорисања овог права запослених, као и гласног ћутања руководства "репрезентативних" синдиката, одлучили смо да нешто предузмемо!

Прочитај више

Сарадња – Солидарност – Победа

19. јуна 2021. године Синдикат лекара и фармацеута, Војни синдикат Србије и Независни синдикат просветних радника Војводине потписали су у Зрењанину Споразум о сарадњи и будућем заједничком деловању

Прочитај више

СТОП НАСИЉУ – ЗАХТЕВИ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независни синдикат просветних радника Србије (НСПРС) позива све запослене у просвети, родитеље и ученике на солидарност и подршку захтевима, због стања у друштву и школама, које се мора хитно и темељно мењати.

Прочитај више