Лого

Наши подухвати

Новогодишња (Светосавска) новчана награда за све запослене у основним и средњим школама

У члану 32. Посебан колективни уговор за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика стоји:

„Запосленима припада право на Новогодишњу награду, у једнаком износу.
О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и
репрезентативни синдикати преговарају сваке године.”

Ово право запосленима у основним и средњим школама је ускраћено. Изузетак је 2015. година, када је исплаћено 7.000,00 динара на име ове награде. Након година игнорисања овог права запослених, као и гласног ћутања руководства „репрезентативних“ синдиката, одлучили смо да нешто предузмемо!

Наш синдикат се уек труди да користи све законске механизме који су му на располагању, да се „попне на брдо“, па да мало даље види. То смо урадили и у овом случају – искористили смо могућност обраћања Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова.

„…..Како је 04.11.2022. у „Службеном гласнику РС“ објављен анекс Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (у даљем тексту ПКУ) у коме и даље у члану 32. стоји: „Запосленима припада право на новогодишњу награду, у једнаком износу. О висини и динамици исплате награде из става 1. овог члана, Влада и репрезентативни синдикати преговарају сваке године“, тражено је да се поступа по њему. На допис нисмо добили одговор до данас. Међутим, на састанку са министром просвете 28.11.2022. коме су присуствовали представници репрезентативних синдиката на питање шта ће бити са исплатом новогодишње награде, одговорено је да пара нема. Сматрамо да је овим прекршена обавеза преговарања и да би ваша помоћ била драгоцена да се страна која је то урадила врати за преговарачки сто и у дијалогу уговори висину и динамику исплате новогодишње награде. Поготово што је поступак усвајања Буџета за 2023. годину у току и да је право време за преговоре сада. Подсећамо Вас на чињеницу да је ово право постојало и у претходним годинама, али га је Влада ограничила тако што је Законом о буџету суспендовала исплату свих бонуса осим јубиларних награда. Не желимо да нам се касније посебним одлукама Владе РС додељује помоћ, већ да право које постоји и продужено је још на три године буде поштовано и конзумирано. 

Агенција је покренула поступак и заказала први састанак. У петак, 3. фебруара 2023. године, у поступку мирног решавања спора, одржан је састанак са представницима Министарства просвете. Представник Синдиката био је председник Душан Кокот. Министарство су представљали помоћник министра Милош Благојевић и др Зоран Костић, посебни саветник министра просвете. Представник Агенције за мирно решавање радних спорова била је миритељ Мирјана Тубин Симић.

Влада је сагласност на ПКУ дала више пута, од 2015. године па до данашњег дана. Такође, иста та Влада Србије, сада већ 9 година, усвајањем предлога Закона о буџету поништава претходно договорено право. Изнет је став Синдиката да је то преварна радња и да је правно недопустива. Представници Министарства су упознати са пресудама Међународног суда на сличне теме.

Како ова објашњења за нас нису била прихватљива. Захтев Синдиката био је да тим разговорима следећи пут присуствује и представник Министарства финансија. Тај захтев је као предлог унет у записник.

По речима миритеља, ово је први пут да се неки синдикат формално обратио по овом питању. Састанак је завршен потписивањем записника.

На други састанак је био позван и представник Министарства финансија, али се нико није одазвао позиву званичне државне агенције.

И на другом састанку, одржаном 6. марта 2023. године, смо указали да не постоји законски поступак којим се једно право запослених, дефинисано као припадајуће, а самим тим и неотуђиво, може обрисати неким другим законом. Истакнуто је да је поменуто право дефинисано Посебним колективним уговором (ПКУ) још 2015. године. Од тада до данас неколико пута је продужено дејство ПКУ који дефинише то право. За исто то време, иста Влада Републике Србије, која даје сагласност на ПКУ, усваја и Закон о буџету који то право просветних радника суспендује. За нас такво објашњење није прихватљиво. Након тога, представници Министарства су се сагласили да је чињеница да то право постоји у ПКУ, али и истицали да је Законом о буџету исплата те награде онемогућена.

Како на састанку није било могуће пронаћи решење за претходни период, наш синдикат је инсистирао на плану за будућност. Захтев је био да се Министарство обавеже на преговоре са синдикатима, да ти преговори буду одржани само због примене члана 32. став 2 ПКУ и да морају бити окончани пре усвајања Закона о буџету за 2024. годину. Овај предлог је прихваћен од стране Министарства.

Коначно, на крају је усвојена и потписана од све три стране, препорука Агенције за мирно решавање радних спорова која обавезује да састанак на ову тему буде одржан пре усвајања буџета за 2024. годину, али и оно што је многио важније, да се у даљем раду стриктно морају поштовати одредбе Посебног колективног уговора.

Битка је добијена, али док запослени у основним и средњим школама не почну редовно да добијају припадајућу новчану награду, овај НАШ ПОДУХВАТ не можемо прогласити НАШОМ ПОБЕДОМ.

Утврдити критеријуме за пријем у радни однос!

НСПРС у потпуности подржава иницијативу за измену Закона о основама система образовања и васпитања и дефинисање критеријума за пријем у радни однос

Прочитај више

Нов начин обрачуна плата у просвети

Суштина НСПРС предлога новог обрачуна плата у просвети је да се за основицу узме минимална зарада прописана од стране државне владе. Тако основна плата ни за једну категорију запослених не би могла да буде нижа од “минималца”.

Прочитај више

Сарадња – Солидарност – Победа

19. јуна 2021. године Синдикат лекара и фармацеута, Војни синдикат Србије и Независни синдикат просветних радника Војводине потписали су у Зрењанину Споразум о сарадњи и будућем заједничком деловању

Прочитај више

СТОП НАСИЉУ – ЗАХТЕВИ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независни синдикат просветних радника Србије (НСПРС) позива све запослене у просвети, родитеље и ученике на солидарност и подршку захтевима, због стања у друштву и школама, које се мора хитно и темељно мењати.

Прочитај више