Logo

Naši poduhvati

Novogodišnja (Svetosavska) novčana nagrada za sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama

U članu 32. Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i
srednjim školama i domovima učenika stoji:

„Zaposlenima pripada pravo na Novogodišnju nagradu, u jednakom iznosu.
O visini i dinamici isplate nagrade iz stava 1. ovog člana, Vlada i
reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine.”

Ovo pravo zaposlenima u osnovnim i srednjim školama je uskraćeno. Izuzetak je 2015. godina, kada je isplaćeno 7.000,00 dinara na ime ove nagrade. Nakon godina ignorisanja ovog prava zaposlenih, kao i glasnog ćutanja rukovodstva „reprezentativnih“ sindikata, odlučili smo da nešto preduzmemo!

Naš sindikat se uek trudi da koristi sve zakonske mehanizme koji su mu na raspolaganju, da se „popne na brdo“, pa da malo dalje vidi. To smo uradili i u ovom slučaju – iskoristili smo mogućnost obraćanja Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

„…..Kako je 04.11.2022. u „Službenom glasniku RS“ objavljen aneks Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika (u daljem tekstu PKU) u kome i dalje u članu 32. stoji: „Zaposlenima pripada pravo na novogodišnju nagradu, u jednakom iznosu. O visini i dinamici isplate nagrade iz stava 1. ovog člana, Vlada i reprezentativni sindikati pregovaraju svake godine“, traženo je da se postupa po njemu. Na dopis nismo dobili odgovor do danas. Međutim, na sastanku sa ministrom prosvete 28.11.2022. kome su prisustvovali predstavnici reprezentativnih sindikata na pitanje šta će biti sa isplatom novogodišnje nagrade, odgovoreno je da para nema. Smatramo da je ovim prekršena obaveza pregovaranja i da bi vaša pomoć bila dragocena da se strana koja je to uradila vrati za pregovarački sto i u dijalogu ugovori visinu i dinamiku isplate novogodišnje nagrade. Pogotovo što je postupak usvajanja Budžeta za 2023. godinu u toku i da je pravo vreme za pregovore sada. Podsećamo Vas na činjenicu da je ovo pravo postojalo i u prethodnim godinama, ali ga je Vlada ograničila tako što je Zakonom o budžetu suspendovala isplatu svih bonusa osim jubilarnih nagrada. Ne želimo da nam se kasnije posebnim odlukama Vlade RS dodeljuje pomoć, već da pravo koje postoji i produženo je još na tri godine bude poštovano i konzumirano. 

Agencija je pokrenula postupak i zakazala prvi sastanak. U petak, 3. februara 2023. godine, u postupku mirnog rešavanja spora, održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete. Predstavnik Sindikata bio je predsednik Dušan Kokot. Ministarstvo su predstavljali pomoćnik ministra Miloš Blagojević i dr Zoran Kostić, posebni savetnik ministra prosvete. Predstavnik Agencije za mirno rešavanje radnih sporova bila je miritelj Mirjana Tubin Simić.

Vlada je saglasnost na PKU dala više puta, od 2015. godine pa do današnjeg dana. Takođe, ista ta Vlada Srbije, sada već 9 godina, usvajanjem predloga Zakona o budžetu poništava prethodno dogovoreno pravo. Iznet je stav Sindikata da je to prevarna radnja i da je pravno nedopustiva. Predstavnici Ministarstva su upoznati sa presudama Međunarodnog suda na slične teme.

Kako ova objašnjenja za nas nisu bila prihvatljiva. Zahtev Sindikata bio je da tim razgovorima sledeći put prisustvuje i predstavnik Ministarstva finansija. Taj zahtev je kao predlog unet u zapisnik.

Po rečima miritelja, ovo je prvi put da se neki sindikat formalno obratio po ovom pitanju. Sastanak je završen potpisivanjem zapisnika.

Na drugi sastanak je bio pozvan i predstavnik Ministarstva finansija, ali se niko nije odazvao pozivu zvanične državne agencije.

I na drugom sastanku, održanom 6. marta 2023. godine, smo ukazali da ne postoji zakonski postupak kojim se jedno pravo zaposlenih, definisano kao pripadajuće, a samim tim i neotuđivo, može obrisati nekim drugim zakonom. Istaknuto je da je pomenuto pravo definisano Posebnim kolektivnim ugovorom (PKU) još 2015. godine. Od tada do danas nekoliko puta je produženo dejstvo PKU koji definiše to pravo. Za isto to vreme, ista Vlada Republike Srbije, koja daje saglasnost na PKU, usvaja i Zakon o budžetu koji to pravo prosvetnih radnika suspenduje. Za nas takvo objašnjenje nije prihvatljivo. Nakon toga, predstavnici Ministarstva su se saglasili da je činjenica da to pravo postoji u PKU, ali i isticali da je Zakonom o budžetu isplata te nagrade onemogućena.

Kako na sastanku nije bilo moguće pronaći rešenje za prethodni period, naš sindikat je insistirao na planu za budućnost. Zahtev je bio da se Ministarstvo obaveže na pregovore sa sindikatima, da ti pregovori budu održani samo zbog primene člana 32. stav 2 PKU i da moraju biti okončani pre usvajanja Zakona o budžetu za 2024. godinu. Ovaj predlog je prihvaćen od strane Ministarstva.

Konačno, na kraju je usvojena i potpisana od sve tri strane, preporuka Agencije za mirno rešavanje radnih sporova koja obavezuje da sastanak na ovu temu bude održan pre usvajanja budžeta za 2024. godinu, ali i ono što je mnogio važnije, da se u daljem radu striktno moraju poštovati odredbe Posebnog kolektivnog ugovora.

Bitka je dobijena, ali dok zaposleni u osnovnim i srednjim školama ne počnu redovno da dobijaju pripadajuću novčanu nagradu, ovaj NAŠ PODUHVAT ne možemo proglasiti NAŠOM POBEDOM.

Utvrditi kriterijume za prijem u radni odnos!

NSPRS u potpunosti podržava inicijativu za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i definisanje kriterijuma za prijem u radni odnos

Pročitaj više

Nov način obračuna plata u prosveti

Suština NSPRS predloga novog obračuna plata u prosveti je da se za osnovicu uzme minimalna zarada propisana od strane državne vlade. Tako osnovna plata ni za jednu kategoriju zaposlenih ne bi mogla da bude niža od “minimalca”.

Pročitaj više

Saradnja – Solidarnost – Pobeda

19. juna 2021. godine Sindikat lekara i farmaceuta, Vojni sindikat Srbije i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine potpisali su u Zrenjaninu Sporazum o saradnji i budućem zajedničkom delovanju

Pročitaj više

STOP NASILJU – ZAHTEVI VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) poziva sve zaposlene u prosveti, roditelje i učenike na solidarnost i podršku zahtevima, zbog stanja u društvu i školama, koje se mora hitno i temeljno menjati.

Pročitaj više