Лого

Коначно синдикат!

Добро дошли

Претражите правне прописе – закони, правилници, стручна упутства

Наше победе

Како смо се борили и изборили за права просветних радника

Углед и част просветних радника – Правда коначно стигла!

Бранимо углед и достојанство, прво кроз наплату неисплаћених надокнада, а онда и против увреда па макар и од Министра просвете.

Прочитај више

Године које (ни)су појели путни трошкови

Боримо се и кад други одустану. Fortis fortuna adiuvat!

Прочитај више

Епилог синдикалне борбе у Сенти

Путни трошак за све - тужба, протест, пресуда, штрајк упозорења, победа!

Прочитај више

Колективни уговор у Предшколској установи у Сомбору

Запослени у предшколским установама заслужују добар колективни уговор са локалном самоуправом.

Прочитај више

Желите да постанете члан НСПРС

Најчешће претраживана документа

Документа за слободно преузимање

Odluka o štrajku upozorenja 13.11.2023.
Преузми
Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Преузми
ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о високом образовању
Преузми
ЗАКОН о основном образовању и васпитању
Преузми
ЗАКОН о предшколском васпитању и образовању
Преузми
ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Преузми
ЗАКОН о раду
Преузми
ЗАКОН о средњем образовању и васпитању
Преузми
Закон о основама система образовања и васпитања
Преузми
Стручно упутство за организовање и остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у школској 2020/2021 години
Преузми

Питања

Најчешће постављена питања

ДА!

„Запослени има право на накнаду трошкова у складу са општим актом и уговором о раду, и то:

за долазак и одлазак са рада, у висини цене превозне карте у јавном саобраћају, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз; „

Закон о раду, Члан 118

Уколико је ово Ваше право угрожено контактирајте нас.

Рад „преко норме“ часова у основној и средњој школи мора да буде плаћен. Норма се утврђује у складу са Правилницима о педагошкој норми у основној, и средњој школи.

Норма се израчунава на основу броја часова на недељном, односно годишњем нивоу, и изражена је у процентима.

Сваки проценат, од 1 до максимално 30 преко 100 процената мора бити адекватно плаћен на основу Решења о преконормном раду и евидентиран на исплатном листићу сваког месеца.

За више детаља можете нас контактирати.

У случају предшколског васпитања послодавац није Министарство надлежно за просвету, већ локална самоуправа – град или општина. Колективни уговор који се односи на средњу и основну школу се не примењује у предшколском васпитању, већ је потребно са послодавцем – локалном самоуправом склопити посебан колективни уговор.

Пример успешног колективног преговарања можете пронаћи на нашем сајту у одељку Наше победе.

Анексом колективног уговора у просвети из новембра 2022 утврђено је право на јубиларну награду за 40 година радног стажа.

Анекс колективног уговора објављен је 4. новембра 2022. у Службеном гласнику 123/2022 и у њему је наведено да одредбе ступају наснагу 8 дана по објављивању.

Сви који 40 година радног стажа пуне после 12. новембра 2022. имају право на јубиларну награду.

Члан 31 став 2 ПКУ гласи:

„Јубиларна награда исплаћује се запосленом у години када наврши 10, 20, 30, 35 или 40 година рада оствареног у радном односу.“

Анекс колективног уговора није у потпуности прецизан за оне који су 40 година напунили током 2022. године, а пре 12. новембра. Очекујемо тумачење Министарства Просвете по овом питању.

Нажалост колективним уговором није предвиђено да они који су запослени у просвети, а 40 година стажа су напунили ранијих година добију ову награду.

НСПРС бескомпромисно штити своје чланове од сваког облика насиља и мобинга на радном месту.

Брзу реакцију и комуникацију са свим релевантним актерима реализију регионални представници синдиката.

Сваком нашем члану у случају насиља и мобинга на радном месту на располагању је искусан и специјализован правни и адвокатски тим.

Potrebna je međunarodna zaštita nezavisnih sindikata u Srbiji

Sudbina rukovodstva Vojnog sindikata Srbije od strane aktuelne vlasti namenjana svakom njenom kritičaru i svakom nezavisnom sindikatu, zbog čega je neophodna međunarodna intervencija zarad njihove elementarne zaštite.

341
фебруар 28, 2024

Новогодишња (Светосавска) новчана награда за све запослене у основним и средњим школама

Након година игнорисања овог права запослених, као и гласног ћутања руководства "репрезентативних" синдиката, одлучили смо да нешто предузмемо!

Прочитај више

Утврдити критеријуме за пријем у радни однос!

НСПРС у потпуности подржава иницијативу за измену Закона о основама система образовања и васпитања и дефинисање критеријума за пријем у радни однос

Прочитај више

Сарадња – Солидарност – Победа

19. јуна 2021. године Синдикат лекара и фармацеута, Војни синдикат Србије и Независни синдикат просветних радника Војводине потписали су у Зрењанину Споразум о сарадњи и будућем заједничком деловању

Прочитај више

СТОП НАСИЉУ – ЗАХТЕВИ ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Независни синдикат просветних радника Србије (НСПРС) позива све запослене у просвети, родитеље и ученике на солидарност и подршку захтевима, због стања у друштву и школама, које се мора хитно и темељно мењати.

Прочитај више

УКИДАЊЕ КОРЕКЦИЈЕ ДО МИНИМАЛЦА – ПЛАТНИ РАЗРЕДИ

НАШ ОСНОВНИ ЗАХТЕВ ЈЕ: МИНИМАЛНА ОСНОВНА ЗАРАДА = НАЈНИЖИ КОЕФИЦИЈЕНТ * ОСНОВИЦА ЗАРАДЕ

Прочитај више

Погодности за чланове

Погодности

Погодности за чланове

НСПРС је познат као синдикат који пружа врхунску радно-правну заштиту својим чланицама и члановима.

Осим правне помоћи и савета за чланове синдиката, Независни синдикат просветних радника Србије има мрежу адвоката у читавој земљи, који су експерти за радно-правну заштиту и у најкраћем року реагују када је то потребно.

Сваки наш члан осигуран је у следећим случајевима:

Прелом костију – премија 10.000,00 РСД
Теже болести -премија 30.000,00 РСД

Хируршке интервенције – премија 30.000,00 РСД

Смрт услед незгоде – премија 100.000,00 РСД
Трајни инвалидитет – премија 200.000,00 РСД

Премије су за 2022/23 годину реализоване кроз колективно осигуравање код Сава осигурања

НСПРС је за све своје чланице и чланове обезбедио електронске картице за попусте у сарадњи са My world компанијом. Повраћај новца од куповине на рачун помоћу скенирања рачуна, куповине ваучера и додатних попуста омогућено је за велики број продавница и услужних делатности у земљи и иностранству.

За све додатне информације о картицама за попусте пишите нам на pogodnosti@nsprs.org

За чланове који издвајају пуну чланарину НСПРС је предвидео појединачна солидарна давања из својих средстава:

 • једнократна помоћ за полазак детета у основну школу, у висини 20% од
  просечне нето зараде у Републици Србији,
 • једнократна материјална помоћ у случају смрти радника, односно члана
  уже породице (брачни/ванбрачни друг и деца) у висини 20% од просечне
  месечне нето зараде,
 • једнократна помоћ за боловање дуже од месец дана, а краће од три
  месеца, у континуитету услед повреде, операције или друге болести у висини
  10% од просечне нето зараде,
 • Пригодан новогодишњи пакетић за децу чланова Синдиката до 15-те
  године живота
 • Једнократна награда или поклон поводом Дана жена за сваку жену,
  члана Синдиката

Наш синдикат је јединствен и по томе што је оснивач свог Синдикалног солидарног фонда.

Свака чланица и члан НСПРС може постати и члан Синдикалног солидарног фонда.

Чланарина у Синдикалном солидарном фонду је 0,4% од нето зараде.

Материјалне погодности које остварују само чланови Синдикалног солидарног фонда:

 • позајмице у висини од максимално 50.000 динара по позајмици, коју
  могу да врате у највише 8 месечних рата. Прва позајмица одобрава се
  бескаматно, а свака следећа се враћа са каматом, у висини референтне
  каматне стопе НБС за период отплате,
 • отпремнине приликом одласка у пензију у висини уплаћених средстава у
  ССФ увећаних за камату у годинама у којима члан ССФ није користио
  позајмице,
 • отпремнине услед проглашења технолошким вишком члана ССФ у висини
  уплаћених средстава на рачун ССФ,
 • остала давања у складу са Правилником ССФ-а

Желите да нас контактирате