Logo

Konačno sindikat!

Dobro došli

Pretražite pravne propise – zakoni, pravilnici, stručna uputstva

Naše pobede

Kako smo se borili i izborili za prava prosvetnih radnika

Ugled i čast prosvetnih radnika – Pravda konačno stigla!

Branimo ugled i dostojanstvo, prvo kroz naplatu neisplaćenih nadoknada, a onda i protiv uvreda pa makar i od Ministra prosvete.

Pročitaj više

Godine koje (ni)su pojeli putni troškovi

Borimo se i kad drugi odustanu. Fortis fortuna adiuvat!

Pročitaj više

Epilog sindikalne borbe u Senti

Putni trošak za sve - tužba, protest, presuda, štrajk upozorenja, pobeda!

Pročitaj više

Kolektivni ugovor u Predškolskoj ustanovi u Somboru

Zaposleni u predškolskim ustanovama zaslužuju dobar kolektivni ugovor sa lokalnom samoupravom.

Pročitaj više

Želite da postanete član NSPRS

Najčešće pretraživana dokumenta

Dokumenta za slobodno preuzimanje

Odluka o štrajku upozorenja 13.11.2023.
Preuzmi
Predlog izmena i dopuna Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o štrajku, i Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Preuzmi
PRAVILNIK o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
ZAKON o visokom obrazovanju
Preuzmi
ZAKON o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
ZAKON o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
Preuzmi
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
Preuzmi
ZAKON o radu
Preuzmi
ZAKON o srednjem obrazovanju i vaspitanju
Preuzmi
Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Preuzmi
Stručno uputstvo za organizovanje i ostvarivanje nastave neposrednim putem i putem učenja na daljinu za srednje škole u školskoj 2020/2021 godini
Preuzmi

Pitanja

Najčešće postavljena pitanja

DA!

„Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz; „

Zakon o radu, Član 118

Ukoliko je ovo Vaše pravo ugroženo kontaktirajte nas.

Rad „preko norme“ časova u osnovnoj i srednjoj školi mora da bude plaćen. Norma se utvrđuje u skladu sa Pravilnicima o pedagoškoj normi u osnovnoj, i srednjoj školi.

Norma se izračunava na osnovu broja časova na nedeljnom, odnosno godišnjem nivou, i izražena je u procentima.

Svaki procenat, od 1 do maksimalno 30 preko 100 procenata mora biti adekvatno plaćen na osnovu Rešenja o prekonormnom radu i evidentiran na isplatnom listiću svakog meseca.

Za više detalja možete nas kontaktirati.

U slučaju predškolskog vaspitanja poslodavac nije Ministarstvo nadležno za prosvetu, već lokalna samouprava – grad ili opština. Kolektivni ugovor koji se odnosi na srednju i osnovnu školu se ne primenjuje u predškolskom vaspitanju, već je potrebno sa poslodavcem – lokalnom samoupravom sklopiti poseban kolektivni ugovor.

Primer uspešnog kolektivnog pregovaranja možete pronaći na našem sajtu u odeljku Naše pobede.

Aneksom kolektivnog ugovora u prosveti iz novembra 2022 utvrđeno je pravo na jubilarnu nagradu za 40 godina radnog staža.

Aneks kolektivnog ugovora objavljen je 4. novembra 2022. u Službenom glasniku 123/2022 i u njemu je navedeno da odredbe stupaju nasnagu 8 dana po objavljivanju.

Svi koji 40 godina radnog staža pune posle 12. novembra 2022. imaju pravo na jubilarnu nagradu.

Član 31 stav 2 PKU glasi:

„Jubilarna nagrada isplaćuje se zaposlenom u godini kada navrši 10, 20, 30, 35 ili 40 godina rada ostvarenog u radnom odnosu.“

Aneks kolektivnog ugovora nije u potpunosti precizan za one koji su 40 godina napunili tokom 2022. godine, a pre 12. novembra. Očekujemo tumačenje Ministarstva Prosvete po ovom pitanju.

Nažalost kolektivnim ugovorom nije predviđeno da oni koji su zaposleni u prosveti, a 40 godina staža su napunili ranijih godina dobiju ovu nagradu.

NSPRS beskompromisno štiti svoje članove od svakog oblika nasilja i mobinga na radnom mestu.

Brzu reakciju i komunikaciju sa svim relevantnim akterima realiziju regionalni predstavnici sindikata.

Svakom našem članu u slučaju nasilja i mobinga na radnom mestu na raspolaganju je iskusan i specijalizovan pravni i advokatski tim.

Najnovije vesti

Aktuelno

Kokot: Brnabić priča gluposti, radne grupe će gurnuti problem nasilja pod tepih

Prosvetni radnik je danas meta zato što znanje nije vrednovano, zato što poštenje nije vrednovano i zato što ni jedna vrednost na kojoj bi društvo moralo da se temelji u Srbiji ne postoji, zaključio je Kokot.

202
jun 15, 2024

Utvrditi kriterijume za prijem u radni odnos!

NSPRS u potpunosti podržava inicijativu za izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i definisanje kriterijuma za prijem u radni odnos

Pročitaj više

Novogodišnja (Svetosavska) novčana nagrada za sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama

Nakon godina ignorisanja ovog prava zaposlenih, kao i glasnog ćutanja rukovodstva "reprezentativnih" sindikata, odlučili smo da nešto preduzmemo!

Pročitaj više

Nov način obračuna plata u prosveti

Suština NSPRS predloga novog obračuna plata u prosveti je da se za osnovicu uzme minimalna zarada propisana od strane državne vlade. Tako osnovna plata ni za jednu kategoriju zaposlenih ne bi mogla da bude niža od “minimalca”.

Pročitaj više

Saradnja – Solidarnost – Pobeda

19. juna 2021. godine Sindikat lekara i farmaceuta, Vojni sindikat Srbije i Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Vojvodine potpisali su u Zrenjaninu Sporazum o saradnji i budućem zajedničkom delovanju

Pročitaj više

STOP NASILJU – ZAHTEVI VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije (NSPRS) poziva sve zaposlene u prosveti, roditelje i učenike na solidarnost i podršku zahtevima, zbog stanja u društvu i školama, koje se mora hitno i temeljno menjati.

Pročitaj više

Pogodnosti za članove

Pogodnosti

Pogodnosti za članove

NSPRS je poznat kao sindikat koji pruža vrhunsku radno-pravnu zaštitu svojim članicama i članovima.

Osim pravne pomoći i saveta za članove sindikata, Nezavisni sindikat prosvetnih radnika Srbije ima mrežu advokata u čitavoj zemlji, koji su eksperti za radno-pravnu zaštitu i u najkraćem roku reaguju kada je to potrebno.

Svaki naš član osiguran je u sledećim slučajevima:

Prelom kostiju – premija 10.000,00 RSD
Teže bolesti -premija 50.000,00 RSD

Hirurške intervencije – premija 50.000,00 RSD

Smrt usled nezgode – premija 100.000,00 RSD
Trajni invaliditet – premija 200.000,00 RSD

Premije su za 2022/23 godinu realizovane kroz kolektivno osiguravanje kod Sava osiguranja

NSPRS je za sve svoje članice i članove obezbedio elektronske kartice za popuste u saradnji sa My world kompanijom. Povraćaj novca od kupovine na račun pomoću skeniranja računa, kupovine vaučera i dodatnih popusta omogućeno je za veliki broj prodavnica i uslužnih delatnosti u zemlji i inostranstvu.

Za sve dodatne informacije o karticama za popuste pišite nam na pogodnosti@nsprs.org

Za članove koji izdvajaju punu članarinu NSPRS je predvideo pojedinačna solidarna davanja iz svojih sredstava:

 • jednokratna pomoć za polazak deteta u osnovnu školu, u visini 20% od
  prosečne neto zarade u Republici Srbiji,
 • jednokratna materijalna pomoć u slučaju smrti radnika, odnosno člana
  uže porodice (bračni/vanbračni drug i deca) u visini 20% od prosečne
  mesečne neto zarade,
 • jednokratna pomoć za bolovanje duže od mesec dana, a kraće od tri
  meseca, u kontinuitetu usled povrede, operacije ili druge bolesti u visini
  10% od prosečne neto zarade,
 • Prigodan novogodišnji paketić za decu članova Sindikata do 15-te
  godine života
 • Jednokratna nagrada ili poklon povodom Dana žena za svaku ženu,
  člana Sindikata

Naš sindikat je jedinstven i po tome što je osnivač svog Sindikalnog solidarnog fonda.

Svaka članica i član NSPRS može postati i član Sindikalnog solidarnog fonda.

Članarina u Sindikalnom solidarnom fondu je 0,4% od neto zarade.

Materijalne pogodnosti koje ostvaruju samo članovi Sindikalnog solidarnog fonda:

 • pozajmice u visini od maksimalno 50.000 dinara po pozajmici, koju
  mogu da vrate u najviše 8 mesečnih rata. Prva pozajmica odobrava se
  beskamatno, a svaka sledeća se vraća sa kamatom, u visini referentne
  kamatne stope NBS za period otplate,
 • otpremnine prilikom odlaska u penziju u visini uplaćenih sredstava u
  SSF uvećanih za kamatu u godinama u kojima član SSF nije koristio
  pozajmice,
 • otpremnine usled proglašenja tehnološkim viškom člana SSF u visini
  uplaćenih sredstava na račun SSF,
 • ostala davanja u skladu sa Pravilnikom SSF-a

Želite da nas kontaktirate